Politikalarımız

Şirket Çevre Politikası

Ayaz Group Armatür ve Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ve çalışanları geçerli tüm ulusal ve uluslararası çevre kanunlarına ve düzenlemelerine uymakla mükelleftir. Sürekli iyileştirme ve sürdürülebilirlik ilkelerine dayalı çevre yönetim sistemi doğrultusunda çevre dostu ürünleri kullanmak ve önermek, çevre dostu işlerde hizmet vermek ve geliştirmeler yapmak ana gayemizdir. .

enviroment

 

Faaliyetlerimizi yerine getirirken

 • Gelecek nesillere iklim değişikliğine saygılı, temiz ve sağlıklı bir çevre miras bırakmak,
 • Enerji ve doğal kaynakları verimli şekilde kullanmak,,
 • Ürün ömrü boyunca ürünlerin ve üretimin olumsuz çevresel etkilerini en aza indirmek,
 • Kaynaklardaki kirliliğine önlenmesi,
 • İklim değişikliğine ve sürdürülebilirliğine öncelik vermek,
 • Çalışanlarımızın ve toplumun çevresel farkındalığını artırmak

ilkeleri doğrultusunda, Kalite, Sağlık ve Emniyet ve Enerji Yönetim Sistemlerine eşlik etmekte ve çevresel çabalarla ilgili tüm sektörlerde bir model oluşturmaya çalışıyoruz.

ÜÇÜNCÜ TARAF SAĞLAYICILAR

Dünya genelinde, Ayaz Group Armatür ve Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Iş yaptıkları ülkelerin ilgili çevre kanunlarını, yönetmeliklerini ve politikalarını en azından destekleyen üçüncü taraf tedarikçi ve hizmet sağlayıcılarla çalışmayı taahhüt eder.

Şirket Enerji Politikası

Ayaz Group Armatür ve Yapi Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ve çalışanlarımız yürürlükte olan ulusal ve uluslar arası enerji ile ilgili kanun ve yönetmeliklere uymakla birlikte, gerekli kaynakları temin ederek sürekli iyileştirmeye dayalı enerji yönetim sistemi doğrultusunda çalışmalarımıza devam etmektedir

energy

 

Faaliyetlerimizi yerine getirirken

 • Ürün ve faaliyetler için enerji ve doğal kaynakları verimli bir şekilde kullanır
 • Üretim ve faaliyetler için enerji verimli teknolojileri ve uygulamaları tercih eder
 • En verimli ürünler' servis sağlayıcısı olarak endüstriye model olur
 • Üretim ve faaliyetler için enerji verimliliği tarzında üretilen ürünleri ve hizmetleri tercih eder
 • Çalışanlarımızın ve toplumun enerji verimliliği ve doğal kaynakların kullanımı hakkında farkındalık yaratır,

Kalite, Çevre, Sağlık ve Güvenlik Yönetim Sistemlerine eşlik etmekte ve çevre ile ilgili çabalarıyla ilgili tüm sektörlerde bir model oluşturmaya çalışır.

 

Şirket Kalite Politikası

Ayaz Group Armatür ve Yapi Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. nin geleceğine yönelik vizyonu doğrultusunda; Beklentilerin ötesinde müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için akıllı ve verimli çözümler uygulayarak sürdürülebilir, kullanımı kolay, güvenilir sistemler tasarlar ve geliştiririz

quality

 

Faaliyetlerimizi yürütürken:

 • Belge, sertifika ve Kalite Yönetim Sistemimizi sürekli geliştirmek,
 • Takım çalışması kavramıyla örgütsel ve bölümsel hedeflere ulaşmak, Toplam Kalite Felsefesini göz önünde bulundurmak,
 • Bir öz değerlendirme programı yürüterek iş süreçlerimizi gözden geçirmek ve genel performansımızı artırmak için proaktif faaliyetler tanımlamak,,
 • Tüm süreçlerimizin verimliliğini sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda uluslararası rekabet edilebilir düzeye getirmek,
 • Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımları teşvik etmek ve teknik ve davranışsal yetkinlikleri artırmak için eğitimler vermek,

prensipleri çerçevesinde Çevre, Sağlık ve Güvenlik Yönetim Sistemlerine eşlik etmekte ve kalite çalışmalarımızla ilgili tüm sektörlerde bir model oluşturmaya çalışıyoruz.

Şirket İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Ayaz Group Armatur ve Yapi Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Sti. olarak ulusal ve uluslararası yasal prosedürlere ve düzenlemelere uymakta ve sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı yaratmaktayız. .

health-safety
<
 • Faaliyetlerimizi, çalışma ortamında ortaya çıkan iş sağlığı ve güvenliği risklerini analiz etmek ve azaltmak için gerçekleştiriyoruz
 • İş sağlığı ve güvenliği konularında farkındalığın geliştirilmesi ve arttırılması için eğitim faaliyetleri yürütüyoruz
 • Sıfır iş kazası oranı ve sıfır mesleki hastalık oranı elde etmek için önlemler alıyoruz ve üretkenliği artırıyoruz

Kalite ve Çevre Yönetim Sistemlerine eşlik ederek, iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarıyla ilgili tüm sektörlerde bir model oluşturmaya çalışıyoruz.

 

AyazGroup

İletişim

Telefon:
Email: ayaz@ayazarmatur.com
Website: https://ayazarmatur.com

Genel Merkez & Showroom
Cahit Zarifoğlu Cd, Masal Sok.
B Blok No:2/b
Başakşehir İstanbul
34480, Türkiye